Về Thảo Nguyễn

Thảo và những cộng sự

Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Để có được một Thảo Nguyễn Authentic của ngày hôm nay, đó...